نازنین زند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی شیمی ( صنایع غذایی )دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات ، تهران
کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی ( علوم و صنایع غذایی )دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران
دکترای تخصصیمهندسی کشاورزی ( علوم و صنایع غذایی )دانشگاه دولتی کشاورزی ارمنستان ، ایروان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزی-گروه صنایع غذاییعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸