مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱خاستگاه حکومت امام علی(ع)زهرا سلیمانیهمایش امام علی(ع) دانشگاه امام صادق(ع)واحد خواهران1379
۲۲جرجانی و روزگار اوزهرا سلیمانی- و نویسندگانکنگره بین المللی بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی(فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)1381
۲۳واکاوی پیوند موسیقی و شعر در نظم فارسیزهرا سلیمانی-مژگان یونسینخستین همایش ملی ادبیات غنایی واحد نجف آباد1395/2/22
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.