جرجانی و روزگار او

نویسندگانزهرا سلیمانی- و نویسندگان
همایشکنگره بین المللی بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی(فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۱
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی