حجاب، وضع در فطرت، تعین در شریعت

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشنخستین همایش سراسری جوان،هویت و آراستگی واحد تهران جنوب
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳/۱۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی