گونه های مردود و مقبول انتظار...

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش انقلاب اسلامی زمینه ظهور واحد علی آباد کتول
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳/۷
محل برگزاری همایشعلی آباد کتول
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای