گفتمان ولایت فقیه:تجربه ای در روشمند کردن...

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشنخستین کنگره بین المللی جنبش نهضت تولید علم،نرم افزاری و آزاداندیشی واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۴/۱
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی