پیوند دین و سیاست در نگاه امام خمینی(ره)

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش مبانی نظری توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره) واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹/۳/۱۱
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی