مشروعیت حکومت در اندیشه امام علی(ع)

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشکنگره علمی ملی امام علی(ع) اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰/۱۲
محل برگزاری همایشرشت
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی