امام خمینی (ره)،باز تفسیر...

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش انقلاب اسلامی، ریشه ها و...واحد گرمسار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳/۱۲
محل برگزاری همایشگرمسار
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشمنطقه ای