کرامت انسان ها در نگاه خاتم الانبیاء(ص)

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش نسیم رحمت واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵/۸
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشمنطقه ای