پوشش،عجین ایرانیت، قرین اسلامیت

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش مشکات واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۴/۹
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای