عترت(ع) در آیینه حرکت انقلابی امام خمینی (ره)

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش امام خمینی(ره) و عترت(ع) واحد خوراسگان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵/۱۲
محل برگزاری همایشخوراسگان
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای