حکومت اسلامی در نگاه رحمه للعالمین

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش سراسری بزرگداشت پیامبر اعظم(ص) دانشگاه پیام نور نهاوند
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵/۱۲
محل برگزاری همایشنهاوند
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی