اقتباس از قرآن کریم در اشعار عربی سعدی شیرازی

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش بزرگ قرآنی نور الهدی واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷/۲
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهپوستر
سطح همایشمنطقه ای