نماز جماعت:آثار و برکات

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشدومین همایش ملی نماز (وصال) واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷/۱۱
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی