قرآن و پیداش علوم بلاغی

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشهمایش ملی قرآنی تبیان واحد ورامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۸
محل برگزاری همایشورامین
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی