بررسی تطبیقی تصمیم گیری و برنامه ریزی در نامه حضرت علی«ع» به مالک اشتر،سیاست نامه و قابوسنامه

نویسندگانزهرا سلیمانی
همایشنخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۲/۶
محل برگزاری همایشبابلسر
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی