"بررسی ریشه شناختی پاره ای از اصطلاحات کشاورزی در گویش بندپی بابل"

نویسندگانپروین پورمجیدیان- نغمه حسینی
همایشهمایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی کرانه جنوبی دریای خزر
تاریخ برگزاری همایشاردیبهشت ۱۳۹۵
محل برگزاری همایشدانشگاه گیلان
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین- پیشوا
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی