فرح نامنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)کارشناسی تربیت عمومی ( عمومی)دانشگاه تربیت معلم تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)فیزیولوژی ورزشی ، ایمنی در ورزشدانشگاه گیلان
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فیزیولوژی ورزشی ، بیوشیمی و ایمنی در ورزشدانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر گروه تربیت بدنی ، عضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه تربیت بدنی ، عضو هیات علمی

سوابق پژوهشی

مدیر گروه تربیت بدنی ، عضو هیات علمی