مهسا سادات میرعلی نقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)رشته شیمیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)رشته شیمی، گرایش شیمی- فیزیکدانشگاه تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)رشته شیمی، گرایش شیمی- فیزیکخوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)آزمایشیتمام وقت۱۰