صادق حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدفنی تبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدصنعتی امیر کبیر
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی مکانیکصنعتی امیر کبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه مهندسی مکانیکپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی مکانیک

سوابق پژوهشی

مدیر گروه مهندسی مکانیک