حکیم فرجی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رسمی قطعیتمام وقت۱۹