علیرضا اسکندری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۹حسابداریدانشگاه سراسری پیام نور ورامین
کارشناسی ارشد۹۰مدیریت مالی- مالی وسرمایه گذاری(Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM- یو کی ام
دکترای تخصصی۹۵حسابداری( Universiti Teknologi Malaysia (UTM- یو تی ام

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تحصیلات تکمیلی دانشکده حسابداری ومدیریتاستادیارقراردادیتمام وقت۱

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

 


Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK), 2010 – present
 Member of Iranian Institute of Certified Accounting (IICA) (Iran), 2005 – present
 Member of Iranian Accounting Association (IAA) (Iran), 2008 – present