قوانین بین المللی اخلاق مامایی

نویسندگانمریم بهنام مرادی - الهام ضرغامی
نشریهاخلاق و تاریخ پزشکی
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۶/۲/۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهگوگل اسکولار- ISC- SID

لینک ثابت مقاله

tags: ماما،قوانین اخلاقی ماما،مراقبت های مامایی