قوانین بین المللی اخلاق مامایی

نویسندگانمریم بهنام مرادی و الهام ضرغامی
همایشچهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵/۱/۱۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

کلید واژه ها: ماما،قوانین اخلاقی ماما،مراقبت های مامایی