تبیین اثربخشی آموزش بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت زنان در یائسگی

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشدومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت و علوم اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷/۱۱/۲۳
محل برگزاری همایششیراز
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقاله<p dir="RTL">امروزه یکی از مهمترین این عرصه های خدمات سلامتی، حفظ و ارتقاء سلامت زنان و دختران در دوسر طیف سنی باروری یعنی نوجوانی و یائسگی است. توانمند سازی زنان در دوره گذار&nbsp; و یائسگی،سلامت آنان را برای حدود یک سوم دوره زندگیشان تضمین نموده و سالهای پایان باروری و زندگی را برایشان به سالهایی مفید تبدیل خواهد کرد. شروع یائسگی تدریجی بوده و&nbsp; معمولاً با تغییراتی در روند قاعدگی شروع میشود که این تغییرات از اواخر دهه سوم زندگی شروع میشود عواقب اصلی یائسگی عمدتاً با کمبود استروژن در ارتباط هستند و نگرانی های بهداشتی اصلی در زنان یائسه عبارتند از: علائم وازوموتور، آتروفی ادرای<span dir="LTR">- </span>تناسلی، استئوپروز، بیماری قلبی<span dir="LTR"> -</span> عروقی و سرطان، کاهش عملکرد شناختی و مشکلات جنسی، مشکلات روانی <span dir="LTR">&ndash;</span>اجتماعی ، بی خوابی و خستگی ،افسردگی، اضطراب، تحریک پذیری، کاهش تمرکز و فراموشی با یائسگی ارتباط دارند. &nbsp;امروزه انجام رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت یکی از بهترین راه&shy;هایی است که زنان توسط آن می&shy;توانند سلامتی خود را حفظ و کنترل کنند&nbsp; زیرا تحقیقات بسیاری نشان داده است که علت بسیاری از بیماری&shy;های مزمن، سبک زندگی و رفتارهای انسان است. پندر&nbsp; رفتارهای سبک زندگی سلامت محور را به 6 بخش تقسیم می<span dir="LTR">&shy;</span>کند : مسئولیت در قبال سلامتی، ورزش، تغذیه، روابط بین فردی، رشد روحی و مدیریت استرس .نتایج پژوهشها موید این است که افزایش آگاهی در این زمینه باعث کاهش عوارض و افزایش خودکارآمدی و بهبود کیفیت زندگی می گردد<span dir="LTR">. </span>سایکوسوماتولوژی علائم یائسگی می تواند یک پدیده مرتبط با فرهنگ ،وضعیت روحی، روانی، اجتماعی و سلامت عاطفی زنان باشد. با توجه به اهمیت دوران یائسگی به لحاظ بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی، مقاله حاضر با هدف تبیین اثربخشی آموزش بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت زنان در یائسگی به بررسی سلامت زنان یائسه و عوامل مرتبط با آن، جهت برنامه ریزی ها و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکل آنان می پردازد.</p>

کلید واژه ها: آموزش، رفتارهای ارتقاء سلامت،یائسگی