رابطه فرهنگ و سبک زندگی با بیماریهای قلبی عروقی

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشدومین کنگره بی المللی توانمند سازی جامعه در مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۳/۱۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی
چکیده مقاله<p dir="RTL">بیماریهای قلبی عروقی به واسطه تعداد زیادی از عوامل که مهمترین آنها سبک زندگی نا سالم است، ایجاد می شوند.بر اساس وجود رابطه میان سبک زندگی افراد و ابتلا به بیماری قلبی، ضرورت تاکید بر تعدیل سبک زندگی ، بعنوان عاملی مهم در تعیین پیش آگهی و عوارض این بیماری، کاملا برجسته است.&nbsp; در سراسر اروپا این بیماری یکی از علل عمده مرگ افراد&nbsp; مذکر بالای 45 سال و مونث بالای 65 سال است .در ایران اولین علت مرگ افراد بالای 35 سال است &nbsp;، نرخ افزایش ابتلا به بیماری قلبی در ایران&nbsp; 3/4%&nbsp; است ( سماوات ، 1394). نتایج پژوهشهای مرتبط نشان می دهد، نه تنها ترک سیگار( با کاهش 50%)&nbsp; ،&nbsp; فعالیت فیزیکی متوالی،&nbsp; تغذیه با رژیم سالم،حفظ وزن متعادل، کاهش کلسترول( با کاهش 35%) ، کاهش و مدیریت استرس ،&nbsp; بلکه تعدیل و رفع نابرابری های سلامتی و توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی موثر در شیوه و کیفیت زندگی ،&nbsp; از اجزای مهم برنامه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی هستند( باتلر، 2015). در تبیین اجتماعی فرهنگی نابرابری های سلامتی ، به عوامل رفتاری ( که بر رفتارهای غیر مسئولانه و خطرزای فردی در بروز مشکلات قلبی تاکید می کند ) ، عوامل زیستی ( که بر عوامل زیستی و ژنتیکی در بروز مشکلات قلبی تاکید می کند ) و عوامل مادی و فرهنگی ( که بر تاثیر طبقه اجتماعی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی ، پیشینه فرهنگی و آموزه های فرهنگی فرد موثر در بروز و یا عدم بروز مشکلات قلبی تاکید می کند )&nbsp; که در سبک و کیفیت زندگی افراد تاثیر دارند ،&nbsp;&nbsp; باید تکیه شود( کوتلر ، 2013).</p>

کلید واژه ها: فرهنگ ، سبک زندگی، بیماری قلبی عروقی