دیابت و افسردگی بعد از زایمان

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشهمایش شرق مدیترانه پزشکی مادر و کودک
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۰/۱۱/۲۶
محل برگزاری همایشترکیه، آنتالیا
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی