اداره صرع در بارداری و اثرات دارو درمانی بر آن

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشکنگره بین المللی بهداشت مادر و کودک
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۰/۹/۲۳
محل برگزاری همایشاسپانیا، بارسلونا
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی