میگرن در حاملگی

نویسندگانمریم بهنام مرادی
همایشسومین کنگره آسیا پاسیفیک مامایی - نازایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۰۹/۱۱/۱۲
محل برگزاری همایشچین،پکن
ارائه به نام دانشگاهآزاد اسلامی ورامین
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی