مریم بهنام مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰ماماییدانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴آموزش ماماییدانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۶روانشناسی سلامتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشواعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱