فریبرز عزیزی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی تبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)شیمی فیزیکدانشگاه غازی انکارا ترکیه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شیمی پلیمردانشگاه دولتی ایروان ارمنستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه شیمی ومهندسی شیمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

مدیرگروه شیمی ومهندسی شیمی

سوابق پژوهشی

مدیرگروه شیمی ومهندسی شیمی