فاطمه آذرخشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰شیمی محضدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۳شیمی آلیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۹۰شیمی آلیدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پایهمدیر داخلی مجله نانو شیمی(IJBIHN)رسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 

  1. مدیر داخلی مجله علمی تخصصیInt. J. Bio-Inorg. Hybd. Nanomat.,  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا ، از بهار 92 تا کنون 

Executive Editor
International journal of bioinorganic hybrid nanomaterials, IRAN-TEHRAN
[email protected]

http://ijbihn.iauvaramin.ac.ir

2-  عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

1. ثبت اختراع با عنوان : نانوکپسوله کردن ویتامین ریبوفلاوین با پوشش کازئین توسط خشک کن انجمادی به منظور افزایش ماندگاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سال ثبت 5/7/94

 

2. عنوان مدیر داخلی برتر مجله علمی تخصصی IJBIHN در سال های 1395 و 1396

Executive Editor
International journal of bioinorganic hybrid nanomaterials, IRAN

 

3. کسب عنوان مقاله برتر در سومین همایش بین المللی تکنولوژی های نوین در شیمی ، پتروشیمی و نانو ایران

http://www.tcpco.ir/content/116
دانشگاه شهید بهشتی تهران، 10 و 11 خرداد 1395

Title: Detection of Chrysene as a toxic aromatic compound by boron nitride nanorings: A computational DFT study of NMR parameters

 

4. لوح تقدیر از نهمین نمایشگاه نانوتکنولوژی و دستاوردهای نانو در نمایشگاه بین المللی تهران، مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام 2016

9th Nano Technology Festival and Exhibition

 عناوین دروسی که در دانشگاه تدریس نموده ام:

در مقطع دکتری: شیمی فیزیک آلی، شیمی آلی پیشرفته، شیمی ترکیبات حیاتی، سمینار

در مقطع کارشناسی ارشد: شیمی آلی پیشرفته، شیمی فیزیک آلی، مبانی سنتز در شیمی آلی، شیمی هتروسیکل، شیمی ترکیبات طبیعی، مباحث نوین در شیمی دارویی

در مقطع کارشناسی: شیمی آلی(1)،(2)،(3) ، کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی و شیمی فیزیک آلی، سنتز مواد آلی، شیمی عمومی(1)،(2)، آزمایشگاه شیمی آلی(1)،(2) و آزمایشگاه شیمی عمومی(1)،(2) ، روش استفاده از متون علمی شیمی و سمینار

 

  1. مدیر داخلی مجله علمی تخصصیInt. J. Bio-Inorg. Hybd. Nanomat.,  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا ، از بهار 92 تا کنون

Executive Editor
International journal of bioinorganic hybrid nanomaterials, IRAN-TEHRAN

 

2. داور مجلات داخلی و خارجی معتبر

Membership to scientific associations

Member of Chemistry and Chemical Engineering Society of Iran

Reviewer Board of International Journal of Nano Dimension, IJND

Reviewer Board of Letters in Organic Chemistry

Reviewer Board of Oriental Journal of Chemistry

Reviewer Board of  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, IJNN

Reviewer Board of Journal of Nanostructure in Chemistry

Member of Young Researchers and Elites Club

 

 عناوین دروسی که در دانشگاه تدریس نموده ام:

در مقطع دکتری: شیمی فیزیک آلی، شیمی آلی پیشرفته، شیمی ترکیبات حیاتی، سمینار

در مقطع کارشناسی ارشد: شیمی آلی پیشرفته، شیمی فیزیک آلی، مبانی سنتز در شیمی آلی، شیمی هتروسیکل، شیمی ترکیبات طبیعی، مباحث نوین در شیمی دارویی

در مقطع کارشناسی: شیمی آلی(1)،(2)،(3) ، کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی و شیمی فیزیک آلی، سنتز مواد آلی، شیمی عمومی(1)،(2)، آزمایشگاه شیمی آلی(1)،(2) و آزمایشگاه شیمی عمومی(1)،(2) ، روش استفاده از متون علمی شیمی و سمینار

سوابق پژوهشی

 مقالات ارائه شده در سمینارهای ملی و بین المللی:

1- مقاله:

Nanoencapsulation of riboflavin vitamin by casein with freeze dryer to enhance shelf life

World Research Journals Congress at Golden Tulip Sovereign Hotel, Rama 9 Road, Bangkok, Thailand from June 26 to June 28, 2017 in collaboration with the Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut’s of Technology Thonburi, Thailand

2- مقاله: حذف رنگ از فاضلاب صنعتی نساجی با استفاده از BNNTs به عنوان جاذب های مؤثر توسط نظریه مکانیک کوانتومی     

کد مقاله :  chem-01190142    (وضعیت : پذیرش نهایی از پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران برای ارائه در تاریخ 22 شهریور 97 دانشگاه تهران)

5th International Conference on Applied Research in Chemistry and Chemical Engineering focusing on local technologies

3- مقاله:               
مطالعه مکانیک کوانتومی رفتار الکترونی و خواص ساختاری داروی ضد سرطان سیتارابین در برهمکنش با نانو لوله نیترید بور     (کد مقاله : HN-02320170 )   ارائه شده در کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری تهران-انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران، ۲۰ - ۲۱ تیر ۱۳۹۷ دانشگاه تهران

4- مقاله:

The Synthesis of Beta-Cyclodextrin based Pharmaceutical Drug Nanocarrier for the Delivery of Anticancer Drugs (Cytarabine) and Targeted Release

7th International Conference on Nanostructures (ICNS7), having the unstinting support of Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC). This will be a 3-day gathering to be held on 27 February-1 March 2018 in Tehran, Iran  

5- مقاله:

Preparation of Drug Nanocarriers based on Beta-cyclodextrin for Loading and Release Flutamide Anticancer Drug

7th International Conference on Nanostructures (ICNS7) 27Feb- 1 Mar 2018, Tehran, Iran

6- مقاله:

Investigation of adsorption of aromatic dyes by carbon nanotubes: A DFT study of NMR parameters

National Congress on Chmistry and nano- Chmistry, from research to national development

کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی- دانشگاه تهران-  26 مهر 1396

7- مقاله:

مقایسه تئوری رفتار ساختاری و الکترونی مولکول های بهینه نانو لوله بور نیترید(9,9-5)   و نانو لوله آلومینیوم نیترید (9,9-5)

کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی- دانشگاه تهران-  26 مهر 1396

8- مقاله:

Synthesis of biocompatible polymer nanocarrier based sodium alginate and beta cyclodextrine and for loading and releasing cytarabine as anticancer drug

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ 15-16 شهریور ماه 1396 توسط دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی

9- مقاله:

Synthesis polymer nanocarrier based on betacyclo-dextrine and for loading and release flutamide as anticancer drug

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ 15-16 شهریور ماه 1396 توسط دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی

10- مقاله:

Theoretical investigation of carbon nano adsorbents (CNTs) to remove dye pollutants by NBO analysis

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ 15-16 شهریور ماه 1396 توسط دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی

11- مقاله:

Thermodynamic study of phenyl-azobenzene dyes adsorption on carbon nanotubes by Quantom Mechanical Calculation

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ 15-16 شهریور ماه 1396 توسط دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی

12- مقاله:

INVESTIGATION OF ELECTRONIC BEHAVIOR OF (BNNTs) IN INTERACTION WITH 4-HYDROXY PHENYL-AZOBENZENE

4TH National Conference of Iran Chmistry, Chemical Enginereeng And Nano

چهارمین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی ، پتروشیمی و نانو ایران، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی ، دانشگاه تهران، 25 آذر 1395

13- مقاله:

THEORETICAL STUDY OF INTREACTION OF 4-AMINO PHENYL AZOBENZENE WITH (SWCNTs), A DFT METHOD

4TH National Conference of Iran Chmistry, Chemical Enginereeng And Nano

چهارمین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی ، پتروشیمی و نانو ایران، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی ، دانشگاه تهران، 25 آذر 1395

14- مقاله:

THEORETICAL STUDY OF ELECTRONIC AND SPECTRAL PROPERTIES OF BORON NITRIDE AND ALUMINUM BORON NITRIDE NANOTUBES

4TH National Conference of Iran Chmistry, Chemical Enginereeng And Nano

چهارمین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی ، پتروشیمی و نانو ایران، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی ، دانشگاه تهران، 25 آذر 1395

15- مقاله:

 Detection of Chrysene as a toxic aromatic compound by boron nitride nanorings: A computational DFT study of NMR parameters

سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی ، پتروشیمی و نانو ایران، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 10 و 11 خرداد 1395

16- مقاله:

DFT Study, NBO Interpretation and Conductivity Determination of (5,5) and (6,6) Armchair Single Walled Carbon Nanotubes

World Research Journals Conference (WRJC) 2015-7th to 8th December 2015 at Dubai, UAE, December 2015

17- مقاله:

NMR studies of Phenanthrene in Nano ring Field

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اسفند 94

33rd National & 1st International Conference in applied research on Chemistry & Chemical Engineering, April 22, 2016, Tehran University

18- مقاله:

 Theoretical Investigation & NBO Analysis on the conformational equilibria of 3-substituted cyclohexane-1,3,5-triones

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، 24 اردیبهشت 1394

19- مقاله:

Theoretical Investigation of Aromaticity and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by nano-tubes

هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، 4و5 شهریور 94 ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)،  مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی

20- مقاله:

Ab initio studies of intermolecular energy between aromatic hydrocarbons and AlB17N18 nanoring

هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، 4و5 شهریور 94 ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی

21- مقاله:

Nanoencapsulation of Riboflavin Vitamin by Casein

اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت، 14و15 مهر 94 ، دانشگاه شهید بهشتی

22- مقاله:

Theoretical Investigation & NBO Analysis on the conformational equilibria of 3-substituted cyclohexane-1,3,5-triones

دومین همایش ملی فناوری‌های نوین در شیمی و پتروشیمی، 25 اردیبهشت 94 ، دانشگاه شهید بهشتی، (مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت)

23- مقاله:

Study on Characterization of GaN4 Compounds in Point of Nanosensor Molecules

پنجمین همایش بین‌المللی نانوICNN2014  ، 30 مهر الی 2 آبان 93 دانشگاه تربیت مدرس

24- مقاله:

Density Functional Study of Ternary Ge-In-Si as a New Nanosemiconductor Molecule by NMR Spectroscopy

یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، 14-17 مهر 93 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

25- مقاله:

Ab initio study of Functionalization of SWNTs Carbon Nanotube (6,6) By doner and acceptor functional groups

ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، 5-7 شهریور 93 دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی

26- مقاله:

NBO Analysis and Hybrid DFT Study of Structural and Configurational Propertiesof 2-Sulfanylene-1,3,2,4,5,6-Dioxa and –Dithiaphosphatrisilinanes

ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، 5-7 شهریور 93 دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی

27- مقاله:

Ab initio study of Chemical Modification of Single-walled carbon nanotubes SWNTs (5,5) By siloxane derivatives

ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، 5-7 شهریور 93 دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی

28- مقاله:

Conformational Analysis of 2-Sulfanylene-, 2-selanylene-1,3,2 dioxaphosphinane and their dithiane and diselenane analogs

ارائه شده در پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران، 30 اردیبهشت تا 1 خرداد 1393 با همکاری مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران و انجمن بیوانفورماتیک ایران

29- مقاله:

سنتز و اصلاح نانو ذره سولفید مس به منظور مطالعه سینتیکی و ایزوترم جذبی داروی فاموتیدین

   ارائه شده در همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران، 28-29 آذر 92، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

30- مقاله:

NBO Approach and DFT Studies on the Interaction between Single-Walled Carbon Nanotubes and Anti-cancer Drugs

   ارائه شده در شانزدهمین کنگره شیمی ایران، 16-18 شهریور 92، دانشگاه یزد

31- مقاله:

DFT Study, NBO Interpretation and HOMO-LUMO Analysis of (6,0) Zigzag Single Walled Carbon Nanotube

   ارائه شده در کنفرانس نانو محاسباتی ایران، 27 بهمن 91، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی 

32- مقاله:

Theoretical Investigation & NBO Analysis on the Conductivity of Boron Nitride Nanotubes

   ارائه شده در کنفرانس نانو محاسباتی ایران، 27 بهمن 91، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی 

33- مقاله:

Determination of Chemical Properties of Small SWCNTs by Thermodynamic Investigation and NBO Analysis

   ارائه شده در کنفرانس نانو محاسباتی ایران، 27 بهمن 91، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی 

34- مقاله:

Quantum Chemical Studies and NBO Analysis of (9,0) Zigzag & (5,5) Armchair Single Walled Carbon Nanotubes

   ارائه شده در کنفرانس نانو محاسباتی ایران، 27 بهمن 91، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی 

35- مقاله:

Stereoelectronic Interaction Effects on the Conformational Properties of 2-Halo-2-oxo-1, 3, 2-Dioxaphosphorinanes and Their S, Se Analogues

   ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، 13-16 شهریور 91، دانشگاه تهران 

36- مقاله:

Density Functional Study of Ternary B-C-N Compounds by NMR Spectroscopy and NBO Analysis

ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، 13-16 شهریور 91، دانشگاه تهران   

37- مقاله:           

 Ab initio Study and NBO Analysis of Conformational Propertiess of 2-Substituted Cyclohexane-1, 3-Diones and Its Analogues Containing S and Se Atoms

It has presented at 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2) that will be held between 09-11 July 2012 in Nigde in Turkey

38- مقاله:      

Resonance Energies Effects on the Conformational Behaviors of 2, 6-Disubstitued Cyclohexanone and Their Analogous Containing S and Se Atoms. A Hybrid-DFT Study and NBO Interpretations

It has presented at 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2) that will be held between 09-11 July 2012 in Nigde in Turkey

39- مقاله:           

Theoritical Investigation on IR and NMR Spectra of (GaN)4 Nanosemiconductors       

It has presented at 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2) that will be held between 09-11 July 2012 in Nigde in Turkey

40- مقاله:           

Ab initio Study of Thermodynamic Properties, IR Spectra and NBO Analysis of Cu4O3H2 Nanosemiconductor

It has presented at 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2) that will be held between 09-11 July 2012 in Nigde in Turkey

41- مقاله:           

Synthesis, Spectroscopic Studies and DFT Calculations of the Proton, Carbon Chemical Shift and FT-IR on Functionalized Benzo γ-lactone Derivatives

  ارائه شده در هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه مازندران 21-23 مهر 89                                                                                        

42- مقاله:           

Ab initio and DFT Calculation and Synthesis of Functionalized 2H-pyrano [3,2-c]pyridine-2-one Derivatives       

   ارائه شده در سمینار شیمی دانشگاه آزاد واحد زنجان 29 مهر 89    

43- مقاله:

Ab initio Study of Conformational Properties and Thermodynamic Properties of 1,4-Dioxocane Isomers

    ارائه شده در سمینار شیمی دانشگاه آزاد واحد زنجان 29 مهر 89

44- مقاله:           

Complete Basis Set, Hybrid-DFT Study and NBO Interpretation of Conformational Behaviors of 2-Substituted Cyclohexanones

   ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، 6-9 اسفند 89، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 

45- مقاله:           

Ab initio Study and NBO Interpretation of Conformational Behaviors of 2-(Diphenylphosphinoyl)-1,3-Dioxane and Its Analogues Containing S and Se Atoms

ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، 6-9 اسفند 89، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 

46- مقاله:           

Vinyltrimethylphosphonium Salt Mediated Synthesis of Functionalized Coumarins

  ارائه شده در یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران بهمن 83، دانشگاه صنعتی اصفهان

47- مقاله:           

A New Route to Azacoumarins Mediated by Vinyltrimethylphosphonium Salt  

  ارائه شده در یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران بهمن 83، دانشگاه صنعتی اصفهان

48- مقاله:           

مطالعه ab initio خواص ساختاری و ترمودینامیکی ایزومرهای 1،3- دی تیوسیکلواکتان

 ارائه شده در سومین همایش سراسری شیمی خرداد 86، دانشگاه آزاد ورامین- پیشوا 

49- مقاله:           

سنتز کومارین‌های استخلاف شده به کمک حدواسط وینیل تری متیل فسفونیوم

 ارائه شده در دومین همایش سراسری شیمی آذر 83، دانشگاه آزاد ورامین

50- مقاله:           

سنتز مشتقات آزاکومارین در حضور حدواسط وینیل تری متیل فسفونیوم

 ارائه شده در دومین همایش سراسری شیمی آذر 83، دانشگاه آزاد ورامین

51- مقاله:           

مطالعه  ab initio خواص ساختاری ایزومرهای 2،1- دی تیو سیکلواکتان

 ارائه شده در سومین همایش سراسری شیمی خرداد 86، دانشگاه آزاد ورامین- پیشوا

52- مقاله:           

بررسی و تحلیل صورتبندی‌های 4،1- دی تیوسیکلواکتان بوسیله محاسبات مکانیک کوانیوم

 ارائه شده در سومین همایش سراسری شیمی خرداد 86، دانشگاه آزاد ورامین- پیشوا

53- مقاله:           

سنتز مشتقات آزاکومارین در واکنش هتروسیکل‌های هیدروکسیله با دی اتیل استیلن دی کربوکسیلات و تری فنیل فسفین

 ارائه شده در سومین همایش سراسری شیمی خرداد 86، دانشگاه آزاد ورامین- پیشوا

54- مقاله:           

Vinyltrimethylphosphonium Salt Mediated Synthesis of Functionalized Coumarins

 ارائه شده در چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران بهمن 82، دانشگاه تربیت معلم تهران

55- مقاله:           

Syntheses the Generation of Fluoreseines and Other Derivatives in Solid Phase under Macro Wave Irradiation 

 ارائه شده در چهاردهمین کنگره شیمی و  مهندسی شیمی ایران بهمن 82، دانشگاه تربیت معلم تهران

1. مدیر داخلی مجله علمی تخصصیInt. J. Bio-Inorg. Hybd. Nanomat.,  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

Executive Editor

International journal of bioinorganic hybrid nanomaterials, IRAN

http://ijbihn.iauvaramin.ac.ir

1-  عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

2. داور مجلات داخلی و خارجی معتبر

Membership to scientific associations

Member of Chemistry and Chemical Engineering Society of Iran

Reviewer Board of International Journal of Nano Dimension, IJND

Reviewer Board of Letters in Organic Chemistry

Reviewer Board of Oriental Journal of Chemistry

Reviewer Board of  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, IJNN

Reviewer Board of Journal of Nanostructure in Chemistry

Member of Young Researchers and Elites Club