بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی

نویسندگاناکبر احمدی - سید محمدرضا امام - عابدین مومنی - علی مظهر قراملکی
نشریهفقه و مبانی حقوق اسلامی
ارائه به نام دانشگاهتهران
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰/۱۰/۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p>یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبَتات ادله می&zwnj;باشد. امارات و اصول عملیه همانطور که می&zwnj;توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می&zwnj;توانند دارای آثار شرعی غیرمستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیرمستقیم تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می&zwnj;شود. برخی از اصولی&zwnj;ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر می&zwnj;دانند ولیکن، مثبتات اصول را به علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می&zwnj;دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات، نسبت به لوازم آن&zwnj;ها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه چنین تفاوتی را پذیرفته&zwnj;اند. اما براساس رویکرد امام&zwnj;خمینی (رحمه&zwnj;الله&zwnj;علیه) اثبات شده است که علت اعتبار مثبتات امارات به هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نیست؛ بلکه سیر? عقلاء باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می&zwnj;شود.</p>

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله