اکبر احمدی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
حوزوی۱۳۸۳فقه عمومیحوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد۱۳۸۵فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت